Citaĵoj

Jen kelkaj citaĵoj pri la neceso de komuna lingvo.
De Descartes ĝis Vincent Cespedes, de Jules Verne ĝis Albert Jacquard, la defendantoj de Esperanto inkluzivas eminentulojn el ĉiuj kampoj.


Cit. René Descartes
(31/03/1596 – 11/02/1650) 

«La homaro devos krei internacian lingvon: ĝia gramatiko estos tiel simpla, ke ĝi lernebliĝas post kelkaj horoj; estos nur unu deklinacio kaj unu sola konjugacio; ne ekzistos ‘esceptoj aŭ neregulaĵoj kaj la vortoj derivos unu de la alia per afiksoj.»

 

Ĉu vi ne opinias, ke Esperanto aspektas kiel la propono difinita de Descartes?

Cit. Albert Jacquard
(23/12/1925 – 11/09/2013)

«Mi esperas, ke la instruado de Esperanto estos oficialigita de la aŭtoritatoj de multaj landoj. Venos tago, kiam ĉiu homo jam uzos Esperanton kiel ilon por kunigo»

Cit. Vincent Cespedes

«Krei Eŭropon estas krei pontojn, pasejojn. Sed mi parolas vere pri la homaj aferoj, mi parolas ne nur pri financaj pontoj kaj doganaj landlimoj, kiuj malaperas (…). Tio eblas per interreto, per pripenso pri eŭropa komuna lingvo, kiu estus alia ol la angla, kiu  estus inventita, kreita lingvo, aŭ Esperanto, kiu bone funkcias.»
(les Euronautes 19 juin 2009)

 

 

Cit. Michel Onfray

«Esperanto proponas enkorpigi universalan, kosmopolitan, tutmondan, kiu konstruiĝas sur malfermiteco, akceptemo, plivastiĝo ; ĝi volas la finon de la malbeno de la kunfuzo de lingvoj kaj la alvenon de idiomo kapabla ŝtopi la foson de la interpopola nekomprenemo.»

(Le Monde, chronique du 10 juillet 2010)

Cit. François Cavanna

«Vi ne volas esperanton, ĉu? Vi havos la anglan. Meritite, vi fiuloj.»

 

© Esperanto Creon 2022 Tous droits réservés - Mentions légales
Créon Gironde - France