KREON

 

Kreon’ estas unu el la bastidoj starantaj en la regiono Inter du tajdoj.

Estas urbeto, konstruita kiel la aliaj bastidoj de la regiono.
« Bastide » fondita en 1313 de seneskalo Amaury de Craon kaj rigardata kiel ĉefurbo de « Entre-Deux-Mers » (Inter-du-Maroj)*, Créon (Kreon’) konservis sian belan placon kun arkadoj, sed nenio restas el la remparoj. La preĝejo el la 15ajarcento estis ofte rearanĝita, precipe en la 17a jarcento (ekzemplo : la sonorilturo). La ĉarma malebena ĉirkaŭaĵo ricevis la nomon « eta Svisio ».

* La du maroj fakte estas la du riveregoj Garonne (Garono) kaj Dordogne (Dordonjo)

Historio :

De 1152, post geedziĝo de Alienor de Akvitanio kun Henri Plantagenêt, kiu iĝis reĝo de Anglio en 1154, Anglio aneksis Akvitanion. En 1315, Ludoviko la 10a reĝas en Francio dum duko regas Akvitanion, kaj tiu duko estas la reĝo Edouardo la 2a de Anglio, bofrato de la franca reĝo. En la regiono Inter du Maroj, la reĝo Edouardo ne estas kontestata sed eklezio tre potencas. Apud la abatejo de La Sauve, urbo kreskas kaj allogas ĉiajn vendistojn. La abatejo kolektas impostojn en la urbo ĉe la loĝantoj kaj la vendistoj devas pagi diversajn taksojn. Tial la abatejo estas riĉa. La angla duko posedas neniun urbon en la ĉirkaŭaĵo de la abatejo, kaj lia reprezentanto devas peti gastadon de la monaĥoj. Li havas eĉ ne malliberejon, simbolo de justico. Jen elementoj, kiuj instigas krei novan urbon : la bastide de Créon. Tiu kiu loĝas en la bastido iĝas regato de la kreinto, kies ekonomia kaj politika potenco tiel grandiĝas. Amaury de Craon, seneskalo de Akvitanio, elektas la lokon de la nova urbo, meze de la arbaro, ĉe la kruciĝo de vojoj inter Bordozo kaj pluraj aliaj urboj de la regiono. Tiun strategian lokon nepre trairas ĉiu vojaĝanto komercista, pilgrimanta, kaj alia. Gravaj bazaroj kaj foiroj kreskas kaj konkurencas tiujn de la Sauve. La urbo prosperas. Tiu situacio kreas por longa tempo streĉajn konfliktojn inter la loĝantoj de la du najbaraj urboj, La Sauve kaj Créon. Amaury de Craon estas impona persono en sia tempo, kiu havas strangan destinon. Imagu, ke li estas seneskalo de la regiono Anjou serve de la franca reĝo kaj samtempe seneskalo de Akvitanio serve de la angla reĝo, kiam iuj du reĝoj estas malamikoj.

La ĉirkaŭaĵo de la urbo

Ĝi montras verdan ondantan terenon, kiun trairas ĉarmaj riveretoj meze de vitokampoj kaj arbaretoj. Tiu ĉarma pejzaĝo instigas al promenadoj, ĉu piede, ĉu bicikle, ĉu ĉevale… Vi ekzemple povas tion ĝui uzante la ne plu uzatan fervojon el Bordozo, kiu nun estas vojo por biciklantoj. Kaj revenante, eble vi emos vagadi tra la subĉiela bazaro, kiu okazas ĉiun merkredon matene sur la placo borderita de arkadoj.

 

la skulptaĵo « Rozjunulino »

Vidinda ankaŭ en Kreon’ estas la skulptaĵo « Rozjunulino », farita de loka skulptisto Speranza. Tiu skulpturo el blanka ŝtono staras meze de trafikcirklo. Speranza, skulptisto kaj nun esperantisto, vivas en apuda vilaĝo Haux (Oks), 5 km sude de Kreon. Ekslernanto de la lernejo pri Belaj Artoj en Bordozo, li instaliĝis en vilaĝo Haux, meze de arbohava parko vasta je 4,5 hektaroj. Li prilaboras ŝtonon, lignon, metalon, branĉojn eĉ alian materialon kreintan de li. Ni povas randiri strangajn skulptaĵojn dismetitajn en tiu parko, ĉu ŝtonaj, ĉu el diversaj lignoj, kies inspiroj devenas de la romanika arto, afrika arto, de la naturo aŭ de danĝeroj de nia nuna socio, kiel la nuklea industrio. En 2013 li laboris pri renovigo de retablo en la preĝejo de la urbeto Cambes (Kamb’). Krom tiuj talentoj, li ankaŭ vivas harmonie kun la naturo plene respektante ĝin. Li havas multajn projektojn, pasie amas sian metion kaj abunde parolas pri sia arto dum la vizitoj, kiujn li organizas.

Speranza François Chemin de Chomon 33550 HAUX
Tél : 05 56 23 28 72

Rosière

Eks-stacidomo

En la eksa stacidomo de Kreon nun haltejo por biciklantoj, eblas lui biciklon.
www.station-velo-creon.fr/

Tie oni trovas ankaŭ la turismoficejon.
Turismoficejo de la kreona regiono
Eks-stacidomo – 62, boulevard Victor Hugo – 33670 Créon. 05 56 23 23 00 – tél : 05 57 34 30 95

 

Redaktita de Klodin’ Pomirol kaj Marcelo Redulez membroj de Esperanto-Gironde.
http://esperanto-gironde.fr/eo/

Theme: Overlay by Kaira Tous droits réservés - Mentions légales
Créon Gironde - France