RAUZAN’

Meze de la regiono Entre-Deux-Mers  15km for de Saint-Emilion, Sankta Emiljono tiu ĉarma vilaĝo montras plurajn agrablajn vidindaĵojn…

La kastelo :

La vilaĝo konservas ruinojn de sia kastelo konstruita sur teralto en la 13a jarcento sub instigo de la angla reĝo. Post la centjara milito oni restaŭris la kastelon laŭ la gotika stilo.
Lastaj atestantoj de tiu fortikaĵo estas videblaj : remparzono kun krenelaro, ponto kun tri ogivaj arkaĵoj kaj senjora loĝejo aĵurita per fenestroj kun mezfostoj akompanas la majestan rondan ĉefturon, alta je 31 metroj, de kie oni ĝuas belan vidaĵon al la kamparo.

Informoj: Château de Rauzan
Tel : 05.57.84.03.88
chateauderauzan@gmail.com

 

La preĝejo :
La preĝejo montras tri interesajn portalojn el la
13a jercento kaj aĵuran sonorilturon

La lavejoj :

Apude, funde de valeto, en kurbiĝo eniranta la
vilaĝon malsupre de la vojo D128 kuŝas du ĉarmaj lavejoj.
RAUZAN_ ROZAN’
TGL
Rauzan lla lavejoj
Fotoj: w w w . l a v o i r s . o r g Lavoirs de France

 

La subtera rivero kaj la groto Célestine
(Selestin’):

Tiun groton malkovris tute hazardegrajnvendisto, kiu loĝis en la strato Lansade (Lansad’) en la dua duono de la 19a jarcento.
Li decidis fosigi puton malantaŭ sia domo. Oni tiam malkovras tiun naturan
kavon, kie videblas stalaktitoj kaj stalagmitoj kaj funde de kiu fluas rivereto.
Li konstruigis ŝtuparon el ŝtono por atingi de sia domo la subteran rivereton kaj tiri profiton el la afero.
La servistinoj de la domo vestitaj laŭ kutimo de la 19a jarcento, per longa jupo, kampara antaŭtuko kaj lignoŝuoj gvidis la spektemajn interesatojn kiuj pagis 3 groŝojn por vidi tiun kuriozaĵon dank’al lumeto de kandelo.
Oni diras, ke Napoleono la 3a venis inaŭguri la lokon kaj alnomis ĝin « groto de torentoj ».
Poste oni preteratentis ĝin kaj malmulte da personoj scias pri ĝia ekzisto kaj vizitas ĝin.
Dum la dua mondmilito oni uzis ĝin kiel rifuĝejon.
En 1995 urbestraro de la vilaĝo esploras la realigeblecon denove malfermi la groton al publiko. Eblas nun de marto
2002. Du gvidistoj pretas akompani vin kiel speleologojn. Oni disponigas al vi botojn kaj kaskon. Estas saĝe havi taŭgan vestaĵon : la loko estas malseka kaj la grundo foje argila ; oni ankaŭ foje kvarpiede rampas.

 

La abatejo en Saint Ferme Sankta Firmiano

Konstruita de la « nigraj monaĥoj » antaŭ la dekunua jarcento, la benediktana abatejo en SaintFerme sukcese pluekzistas en sia tuto : abateja preĝejo (ties plej malnovaj partoj el la 12a jarcento) kaj konventaj konstruaĵoj, danke al sindonemo de la abatoj kaj de la vilaĝanoj, kiuj ĝin defendis laŭlonge de la jarcentoj.
Ĝi estis fortikigita dum la centjara milito, kaj de tiam ĝi disradiis tra la ĉirkaŭa regiono kaj gastigis pilgrimantojn al Kompostelo. Sed ĝi estis grave difektita dum la interreligia milito. Sur la muroj videblas la markoj de la taskosalajritoj, ankaŭ tiuj de Kalvinanoj.
Interne estas interesa la lulilvolbo de la navo kaj precipe la romanikstilaj kapiteloj kun skulptajoj figurantaj scenojn bibliajn, aŭ florojn aŭ bestojn (leonojn, pelikanon).
La plej rimarkinda skulptaĵo estas tiu, kiu montras Davidon mortigantan Goljiaton, sur la dekstra piliero de la norda absideto.
En la interna korto la klaŭstro malaperis, sed restas la malnova puto. Trezoro el 1300 romiaj moneroj malkovrita en
1986 ĉe proksima loko estas ekspoziciata en la abatejo.
La urbodomo okupas la iaman loĝejon de la abato. Tie vidindas fresko simbolanta Justicon en volba ĉambro, kie la abato verdiktis..

 

Slipo kunredaktita kaj enpaĝigita de Klodin’ Pomirol kaj Marcelo Redulez membroj de Esperanto-Gironde