Category: EN FRANCE

KONGRESO ESPERANTO-FRANCE 2022

 

En la jaro 2022 la Interasocia Kongreso de Esperanto en Francio okazos en la verda Perigordo, fama pro ĝiaj trufoj, ĝia kuirarto, ĝiaj mil kasteloj kaj la dolĉa vivo, kiun homoj ĝuas ekde la pratempo.

La kongreso okazos de ĵaŭdo la 26-a ĝis dimanĉo la 29-a de majo 2022, en la socikultura centro de Trélissac, 827 strato Eugène-Le Roy (proksime de la preĝejo). Ĉi tiu grandeda konstruaĵo enhavas multajn salonojn, iuj tre grandaj, trataj por kunvenoj de grandaj kaj malgrandaj grupoj.

Multaj programeroj estas planitaj : konferencoj, larborgrupoj, ekskursoj, preparado por ekzamenoj, libroservo, koncertoj, manĝoj, aldone al renkontiĝoj, oficialaj kaj aliaj, de Esperanto-France kaj de daliaj grupoj.

Venu en Perigordon, vi ne enuos !

informoj  :   http://esperanto-gep.asso.fr/kongreso_2022

 

 

L’ESPERANTO AU BAC

Le bac blanc d’espéranto a pour but de préparer les lycéens à la future épreuve d’espéranto, langue facultative au baccalauréat.

Il est destiné en priorité aux lycéens des classes de premières.

Il se déroule chaque année depuis 2016, vers fin mai ou début juin.

L’épreuve se déroule dans les « lycées pilotes espéranto » et en fonction de la demande dans certains centres culturels d’espéranto.

Il s’agit d’une épreuve écrite qui dure deux heures et comprend à partir d’un texte en langue originale (espéranto) d’une trentaine de lignes :

  • la réponse en espéranto à quelques questions portant sur le texte,
  • la traduction en français de 6 à 8 lignes du texte,
  • la rédaction d’un essai de 100 à 150 mots sur une thématique relative au texte présenté.

L’épreuve a pour but d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression du candidat en espéranto.

Des préparations sont organisées. N’hésitez pas à nous contacter via ce site.

Pour plus d’informations : https://esperanto-france.org/bac-blanc-esperanto

Citaĵoj

Citaĵoj

Jen kelkaj citaĵoj pri la neceso de komuna lingvo.
De Descartes ĝis Vincent Cespedes, de Jules Verne ĝis Albert Jacquard, la defendantoj de Esperanto inkluzivas eminentulojn el ĉiuj kampoj.


Cit. René Descartes
(31/03/1596 – 11/02/1650) 

«La homaro devos krei internacian lingvon: ĝia gramatiko estos tiel simpla, ke ĝi lernebliĝas post kelkaj horoj; estos nur unu deklinacio kaj unu sola konjugacio; ne ekzistos ‘esceptoj aŭ neregulaĵoj kaj la vortoj derivos unu de la alia per afiksoj.»

 

Ĉu vi ne opinias, ke Esperanto aspektas kiel la propono difinita de Descartes?

Cit. Albert Jacquard
(23/12/1925 – 11/09/2013)

«Mi esperas, ke la instruado de Esperanto estos oficialigita de la aŭtoritatoj de multaj landoj. Venos tago, kiam ĉiu homo jam uzos Esperanton kiel ilon por kunigo»

Cit. Vincent Cespedes

«Krei Eŭropon estas krei pontojn, pasejojn. Sed mi parolas vere pri la homaj aferoj, mi parolas ne nur pri financaj pontoj kaj doganaj landlimoj, kiuj malaperas (…). Tio eblas per interreto, per pripenso pri eŭropa komuna lingvo, kiu estus alia ol la angla, kiu  estus inventita, kreita lingvo, aŭ Esperanto, kiu bone funkcias.»
(les Euronautes 19 juin 2009)

 

 

Cit. Michel Onfray

«Esperanto proponas enkorpigi universalan, kosmopolitan, tutmondan, kiu konstruiĝas sur malfermiteco, akceptemo, plivastiĝo ; ĝi volas la finon de la malbeno de la kunfuzo de lingvoj kaj la alvenon de idiomo kapabla ŝtopi la foson de la interpopola nekomprenemo.»

(Le Monde, chronique du 10 juillet 2010)

Cit. François Cavanna

«Vi ne volas esperanton, ĉu? Vi havos la anglan. Meritite, vi fiuloj.»

 

Theme: Overlay by Kaira Tous droits réservés - Mentions légales
Créon Gironde - France