Author: Morine

CAFÉ L’ORIENT à LIBOURNE

Ĉiun unuan merkredon de la monato ni invitas vin veni kaj renkonti konfirmitajn aŭ komencantajn esperantistojn enamika etoso. Malfermita al ĉiuj. 

La dato estos indikita kiam la kafejo remalfermiĝos 

Brasserie de L'Orient
6, esplanade François Mitterrand   33500 Libourne

Senpaga kaj aperta partopreno.

 

 

 

 

 

KREON

KREON

 

Kreon’ estas unu el la bastidoj starantaj en la regiono Inter du tajdoj.

Estas urbeto, konstruita kiel la aliaj bastidoj de la regiono.
« Bastide » fondita en 1313 de seneskalo Amaury de Craon kaj rigardata kiel ĉefurbo de « Entre-Deux-Mers » (Inter-du-Maroj)*, Créon (Kreon’) konservis sian belan placon kun arkadoj, sed nenio restas el la remparoj. La preĝejo el la 15ajarcento estis ofte rearanĝita, precipe en la 17a jarcento (ekzemplo : la sonorilturo). La ĉarma malebena ĉirkaŭaĵo ricevis la nomon « eta Svisio ».

* La du maroj fakte estas la du riveregoj Garonne (Garono) kaj Dordogne (Dordonjo)

Historio :

De 1152, post geedziĝo de Alienor de Akvitanio kun Henri Plantagenêt, kiu iĝis reĝo de Anglio en 1154, Anglio aneksis Akvitanion. En 1315, Ludoviko la 10a reĝas en Francio dum duko regas Akvitanion, kaj tiu duko estas la reĝo Edouardo la 2a de Anglio, bofrato de la franca reĝo. En la regiono Inter du Maroj, la reĝo Edouardo ne estas kontestata sed eklezio tre potencas. Apud la abatejo de La Sauve, urbo kreskas kaj allogas ĉiajn vendistojn. La abatejo kolektas impostojn en la urbo ĉe la loĝantoj kaj la vendistoj devas pagi diversajn taksojn. Tial la abatejo estas riĉa. La angla duko posedas neniun urbon en la ĉirkaŭaĵo de la abatejo, kaj lia reprezentanto devas peti gastadon de la monaĥoj. Li havas eĉ ne malliberejon, simbolo de justico. Jen elementoj, kiuj instigas krei novan urbon : la bastide de Créon. Tiu kiu loĝas en la bastido iĝas regato de la kreinto, kies ekonomia kaj politika potenco tiel grandiĝas. Amaury de Craon, seneskalo de Akvitanio, elektas la lokon de la nova urbo, meze de la arbaro, ĉe la kruciĝo de vojoj inter Bordozo kaj pluraj aliaj urboj de la regiono. Tiun strategian lokon nepre trairas ĉiu vojaĝanto komercista, pilgrimanta, kaj alia. Gravaj bazaroj kaj foiroj kreskas kaj konkurencas tiujn de la Sauve. La urbo prosperas. Tiu situacio kreas por longa tempo streĉajn konfliktojn inter la loĝantoj de la du najbaraj urboj, La Sauve kaj Créon. Amaury de Craon estas impona persono en sia tempo, kiu havas strangan destinon. Imagu, ke li estas seneskalo de la regiono Anjou serve de la franca reĝo kaj samtempe seneskalo de Akvitanio serve de la angla reĝo, kiam iuj du reĝoj estas malamikoj.

La ĉirkaŭaĵo de la urbo

Ĝi montras verdan ondantan terenon, kiun trairas ĉarmaj riveretoj meze de vitokampoj kaj arbaretoj. Tiu ĉarma pejzaĝo instigas al promenadoj, ĉu piede, ĉu bicikle, ĉu ĉevale… Vi ekzemple povas tion ĝui uzante la ne plu uzatan fervojon el Bordozo, kiu nun estas vojo por biciklantoj. Kaj revenante, eble vi emos vagadi tra la subĉiela bazaro, kiu okazas ĉiun merkredon matene sur la placo borderita de arkadoj.

 

la skulptaĵo « Rozjunulino »

Vidinda ankaŭ en Kreon’ estas la skulptaĵo « Rozjunulino », farita de loka skulptisto Speranza. Tiu skulpturo el blanka ŝtono staras meze de trafikcirklo. Speranza, skulptisto kaj nun esperantisto, vivas en apuda vilaĝo Haux (Oks), 5 km sude de Kreon. Ekslernanto de la lernejo pri Belaj Artoj en Bordozo, li instaliĝis en vilaĝo Haux, meze de arbohava parko vasta je 4,5 hektaroj. Li prilaboras ŝtonon, lignon, metalon, branĉojn eĉ alian materialon kreintan de li. Ni povas randiri strangajn skulptaĵojn dismetitajn en tiu parko, ĉu ŝtonaj, ĉu el diversaj lignoj, kies inspiroj devenas de la romanika arto, afrika arto, de la naturo aŭ de danĝeroj de nia nuna socio, kiel la nuklea industrio. En 2013 li laboris pri renovigo de retablo en la preĝejo de la urbeto Cambes (Kamb’). Krom tiuj talentoj, li ankaŭ vivas harmonie kun la naturo plene respektante ĝin. Li havas multajn projektojn, pasie amas sian metion kaj abunde parolas pri sia arto dum la vizitoj, kiujn li organizas.

Speranza François Chemin de Chomon 33550 HAUX
Tél : 05 56 23 28 72

Rosière

Eks-stacidomo

En la eksa stacidomo de Kreon nun haltejo por biciklantoj, eblas lui biciklon.
www.station-velo-creon.fr/

Tie oni trovas ankaŭ la turismoficejon.
Turismoficejo de la kreona regiono
Eks-stacidomo – 62, boulevard Victor Hugo – 33670 Créon. 05 56 23 23 00 – tél : 05 57 34 30 95

 

Redaktita de Klodin’ Pomirol kaj Marcelo Redulez membroj de Esperanto-Gironde.
http://esperanto-gironde.fr/eo/

EN LA MONDO

EN LA MONDO

 

 

Le 2ème Congrès Virtuel a eu lieu aux dates prévues pour le 106ème Congrès Universel Espérantiste, du 17 au 24 Juillet 2021. Le Congrès Virtuel a eu pour thème “Paix et confiance : des valeurs universelles“.

L’inscription est gratuite pour les membres individuels (IM) de l’UEA et de TEJO inscrits avant le 4 juillet 2021. Il est important de s’inscrire en avance pour permettre aux organisateurs de proposer une plateforme numérique adaptée au nombre de participants. Le programme provisoire de la rencontre sera bientôt disponible en ligne.

Comme lors du dernier congrès virtuel, vous retrouverez les traditionnels programmes du Congrès Universel, ainsi que de nombreux nouveaux programmes culturels, des excursions virtuelles et un programme spécial sur la cuisine du monde entier.

 

 

 

KOMUNA LINGVO POR EŭROPO

Kaj se en Eŭropo la lingvo Esperanto estus nia komuna lingvo ?    Tio ne signifas perdi nian originan lingvon, tute male!

Ĉu vi pensis pri la  komforto de ĉiu por interkompreniĝi?

Ĉu vi pensis pri ŝparaĵoj kiujn povus fari la Eŭropaj  administraj instancoj por la tradukoj ? La interpretoj estas ofte eraraj.

Eĉ pli bone ! Multaj “malgrandaj” landoj, kiuj estas parto de Eŭropa Unio, ne  povas konsulti la plejmulto de la traktitaj dosieroj en la Konsilio de EU (Eŭropa konsilio) ĉar ili ne posedas la financajn rimedojn por traduki la dokumentojn….

Multfoje, la UNESCO remarkigis la intereson pri internacia lingvo

La kandidatoj de Eŭropa Demokratia Esperanto preparas la elektan kampanjon.

Ilia celo: konigi la Esperantan lingvon kaj danke al ĝi progresigi la demokration en Eŭropa Unio.

Mi invitas vin viziti la retpaĝo:  http://e-d-e.fr

Citaĵoj

Citaĵoj

Jen kelkaj citaĵoj pri la neceso de komuna lingvo.
De Descartes ĝis Vincent Cespedes, de Jules Verne ĝis Albert Jacquard, la defendantoj de Esperanto inkluzivas eminentulojn el ĉiuj kampoj.


Cit. René Descartes
(31/03/1596 – 11/02/1650) 

«La homaro devos krei internacian lingvon: ĝia gramatiko estos tiel simpla, ke ĝi lernebliĝas post kelkaj horoj; estos nur unu deklinacio kaj unu sola konjugacio; ne ekzistos ‘esceptoj aŭ neregulaĵoj kaj la vortoj derivos unu de la alia per afiksoj.»

 

Ĉu vi ne opinias, ke Esperanto aspektas kiel la propono difinita de Descartes?

Cit. Albert Jacquard
(23/12/1925 – 11/09/2013)

«Mi esperas, ke la instruado de Esperanto estos oficialigita de la aŭtoritatoj de multaj landoj. Venos tago, kiam ĉiu homo jam uzos Esperanton kiel ilon por kunigo»

Cit. Vincent Cespedes

«Krei Eŭropon estas krei pontojn, pasejojn. Sed mi parolas vere pri la homaj aferoj, mi parolas ne nur pri financaj pontoj kaj doganaj landlimoj, kiuj malaperas (…). Tio eblas per interreto, per pripenso pri eŭropa komuna lingvo, kiu estus alia ol la angla, kiu  estus inventita, kreita lingvo, aŭ Esperanto, kiu bone funkcias.»
(les Euronautes 19 juin 2009)

 

 

Cit. Michel Onfray

«Esperanto proponas enkorpigi universalan, kosmopolitan, tutmondan, kiu konstruiĝas sur malfermiteco, akceptemo, plivastiĝo ; ĝi volas la finon de la malbeno de la kunfuzo de lingvoj kaj la alvenon de idiomo kapabla ŝtopi la foson de la interpopola nekomprenemo.»

(Le Monde, chronique du 10 juillet 2010)

Cit. François Cavanna

«Vi ne volas esperanton, ĉu? Vi havos la anglan. Meritite, vi fiuloj.»

 

EN BORDOSO – 1904

ĈU VI SCIIS ?

Ĉar Kreon estas 25km for de Bordeaux, ĉiuj ĝirondianoj konas la hospitalon BERGONIE.

Nu, ĉu vi sciis, ke fama Profesoro Jean-Alban BERGONIE estis esperantisto?

Li estis Prezidanto de la Esperantista Grupo de Bordeaux de 1904 ĝis 1911.

Profesoro BERGONIE (1857-1925), unu el la unuaj onkologoj, estis fervora defendanto de Esperanto. Li verkis resumon de sia medicina disertacio en Esperanto por profitigi la medicinan mondon de la produkto de siaj esploradoj. La eŭropa sciencistaro de tiu periodo verkis en Esperanto por interkomuniki pri siaj eltrovaĵoj.

« Le Professeur Bergonié de la Faculté de médecine de Bordeaux », portait par H. Frantz, Chanteclair , 1924. Coll. de la Bibliothèque interuniversitaire de santé.

 

Theme: Overlay by Kaira Tous droits réservés - Mentions légales
Créon Gironde - France