Author: Morine

CAFE ESPERANTO chez les TROUBADOURS

Janvier, reprise des rencontres Libournaises tous les deuxièmes mardi du mois.

Mardi 11 janvier de 17h30 à 19h30 notre premier rendez-vous de l’année a eu lieu chez “les Troubadours”. Nous étions heureux de nous retrouver après plusieurs mois d’absence et de partager une galette et des jus de fruits dans un lieu accueillant et chaleureux. L’objectif de nos réunions est de nous exprimer en espéranto pour gagner en fluidité et enrichir notre vocabulaire.

Prochain rendez-vous mardi 8 février à 17h30
31, avenue du Général de Gaulle à Libourne – Salle des Troubadours.

L’ESPERANTO AU BAC

Le bac blanc d’espéranto a pour but de préparer les lycéens à la future épreuve d’espéranto, langue facultative au baccalauréat.

Il est destiné en priorité aux lycéens des classes de premières.

Il se déroule chaque année depuis 2016, vers fin mai ou début juin.

L’épreuve se déroule dans les « lycées pilotes espéranto » et en fonction de la demande dans certains centres culturels d’espéranto.

Il s’agit d’une épreuve écrite qui dure deux heures et comprend à partir d’un texte en langue originale (espéranto) d’une trentaine de lignes :

  • la réponse en espéranto à quelques questions portant sur le texte,
  • la traduction en français de 6 à 8 lignes du texte,
  • la rédaction d’un essai de 100 à 150 mots sur une thématique relative au texte présenté.

L’épreuve a pour but d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression du candidat en espéranto.

Des préparations sont organisées. N’hésitez pas à nous contacter via ce site.

Pour plus d’informations : https://esperanto-france.org/bac-blanc-esperanto

RAUZAN’

RAUZAN’

Meze de la regiono Entre-Deux-Mers  15km for de Saint-Emilion, Sankta Emiljono tiu ĉarma vilaĝo montras plurajn agrablajn vidindaĵojn…

La kastelo :

La vilaĝo konservas ruinojn de sia kastelo konstruita sur teralto en la 13a jarcento sub instigo de la angla reĝo. Post la centjara milito oni restaŭris la kastelon laŭ la gotika stilo.
Lastaj atestantoj de tiu fortikaĵo estas videblaj : remparzono kun krenelaro, ponto kun tri ogivaj arkaĵoj kaj senjora loĝejo aĵurita per fenestroj kun mezfostoj akompanas la majestan rondan ĉefturon, alta je 31 metroj, de kie oni ĝuas belan vidaĵon al la kamparo.

Informoj: Château de Rauzan
Tel : 05.57.84.03.88
chateauderauzan@gmail.com

 

La preĝejo :
La preĝejo montras tri interesajn portalojn el la
13a jercento kaj aĵuran sonorilturon

La lavejoj :

Apude, funde de valeto, en kurbiĝo eniranta la
vilaĝon malsupre de la vojo D128 kuŝas du ĉarmaj lavejoj.
RAUZAN_ ROZAN’
TGL
Rauzan lla lavejoj
Fotoj: w w w . l a v o i r s . o r g Lavoirs de France

 

La subtera rivero kaj la groto Célestine
(Selestin’):

Tiun groton malkovris tute hazardegrajnvendisto, kiu loĝis en la strato Lansade (Lansad’) en la dua duono de la 19a jarcento.
Li decidis fosigi puton malantaŭ sia domo. Oni tiam malkovras tiun naturan
kavon, kie videblas stalaktitoj kaj stalagmitoj kaj funde de kiu fluas rivereto.
Li konstruigis ŝtuparon el ŝtono por atingi de sia domo la subteran rivereton kaj tiri profiton el la afero.
La servistinoj de la domo vestitaj laŭ kutimo de la 19a jarcento, per longa jupo, kampara antaŭtuko kaj lignoŝuoj gvidis la spektemajn interesatojn kiuj pagis 3 groŝojn por vidi tiun kuriozaĵon dank’al lumeto de kandelo.
Oni diras, ke Napoleono la 3a venis inaŭguri la lokon kaj alnomis ĝin « groto de torentoj ».
Poste oni preteratentis ĝin kaj malmulte da personoj scias pri ĝia ekzisto kaj vizitas ĝin.
Dum la dua mondmilito oni uzis ĝin kiel rifuĝejon.
En 1995 urbestraro de la vilaĝo esploras la realigeblecon denove malfermi la groton al publiko. Eblas nun de marto
2002. Du gvidistoj pretas akompani vin kiel speleologojn. Oni disponigas al vi botojn kaj kaskon. Estas saĝe havi taŭgan vestaĵon : la loko estas malseka kaj la grundo foje argila ; oni ankaŭ foje kvarpiede rampas.

 

La abatejo en Saint Ferme Sankta Firmiano

Konstruita de la « nigraj monaĥoj » antaŭ la dekunua jarcento, la benediktana abatejo en SaintFerme sukcese pluekzistas en sia tuto : abateja preĝejo (ties plej malnovaj partoj el la 12a jarcento) kaj konventaj konstruaĵoj, danke al sindonemo de la abatoj kaj de la vilaĝanoj, kiuj ĝin defendis laŭlonge de la jarcentoj.
Ĝi estis fortikigita dum la centjara milito, kaj de tiam ĝi disradiis tra la ĉirkaŭa regiono kaj gastigis pilgrimantojn al Kompostelo. Sed ĝi estis grave difektita dum la interreligia milito. Sur la muroj videblas la markoj de la taskosalajritoj, ankaŭ tiuj de Kalvinanoj.
Interne estas interesa la lulilvolbo de la navo kaj precipe la romanikstilaj kapiteloj kun skulptajoj figurantaj scenojn bibliajn, aŭ florojn aŭ bestojn (leonojn, pelikanon).
La plej rimarkinda skulptaĵo estas tiu, kiu montras Davidon mortigantan Goljiaton, sur la dekstra piliero de la norda absideto.
En la interna korto la klaŭstro malaperis, sed restas la malnova puto. Trezoro el 1300 romiaj moneroj malkovrita en
1986 ĉe proksima loko estas ekspoziciata en la abatejo.
La urbodomo okupas la iaman loĝejon de la abato. Tie vidindas fresko simbolanta Justicon en volba ĉambro, kie la abato verdiktis..

 

Slipo kunredaktita kaj enpaĝigita de Klodin’ Pomirol kaj Marcelo Redulez membroj de Esperanto-Gironde

SADIRAK’

 

En la ĉirkaŭaĵo de Créon (Kreon’) videblas en la urbeto Sadirac (Sadirak’) La Maison de la Poterie (Domo por potfarado) kaj La ferme des légumes oubliés (Farmo de la forgesitaj legomoj)

 

 

La Maison de la Poterie –
Domo por
potfarado :

 

La domo estas konstruita ĉirkaŭ vestiĝoj de potistforno el la 19a jarcento.
La muzeo valorigas la artoplenan laboron de la potistoj kaj klarigas la lokan historion pri tradicia potfarado de tiu ĉi vilaĝo en Entre-Deux-Mers, kiu delonge disvolviĝis dank’al la bonkvalita argilo de la grundo.
En la 18a jarcento oni nmbris 150 potistojn, tio estas la duono de la paroka loĝantaro.
La muzeo modernigita en 2007 prezentas konstantan kolekton, kiu nombras 200 potaĵojn (de la 14a jarcento ĝis nia epoko) elterigitajn dum prifoado en la vilaĝo. Ankaŭ videblas en la muzeo portempaj ekspozicioj.
Ĉiujare, festo de la potfarado okazas dum unu semajnfino en junio.

 

Adreso de la muzeo : Placo Fouragnan
(Furanjan’) 33670 Sadirac (Sadirak’)
Malfermo de mardo ĝis dimanĉo escepte dum
feritagoj.
Telefono : 05 56 30 60 03
Pli da informoj : museepoterie@sadirac.com

 

 

 

 

La ferme des légumes oubliés (Farmo de la forgesitaj legomoj):

 

 

 

Meze de aranĝita parko, oni proponas al vi pli ol 600 malsamajn manĝeblajn plantojn en konservaj ĝardenoj organike kultivitaj, kiuj montras kukurbojn, legomojn, fruktojn,
radikojn, florojn, grajnojn, manĝeblajn, sovaĝajn kaj kondimentajn plantojn, kies nomo, ofte de vi nekonata, eblesurprizos vin.
La ĝardenoj ŝanĝiĝas laŭ la sezonoj.
Promenante tra labirinto vi ekscios pri nia nutrado de post antikveco kaj gustumos neordinarajn nutraĵojn dum surloka manĝeto.
La produktoj estas preparitaj en la surloka konservfabriko.
Post gustumado eblas aĉeti kelkajn lokajn specialaĵojn sed ankaŭ librojn aŭ grajnojn en la butiko.
La vizito entenas : vizito de la ĝardenoj, labirinto kaj parko de la uroj, gustumado.

 

Informoj :
Eblas viziti inter la 1a de aprilo kaj la 31a de oktobro de
lunde ĝis sabate escepte feritagoj.
Adreso : Château de Belloc 33670 Sadirac
Telefono : (33) 05.56.30.61.00 ou (33) 05.56.30.62.00
http://www.ohlegumesoublies.com/horaires.as

TOUR DE FRANCE 2021

A  gauche de la photo, sur la place de la Prévoté, se trouve le stand de l’association “Espéranto-Créon”.
Plus de 230 personnes, grands et petits, sont venus découvrir la langue universelle : l’Espéranto.
Les membres du club ont mis tout en oeuvre pour intéresser les personnes à cette langue inconnue pour la plupart.

Des jeux tels que le “vélo pendu”, le méli-vélo” et d’autres, ont permis aux participants de gagner ces jolis petits vélos à poser sur une étagère  ou sur un bureau

KAFEJO ESPERANTO ĉe Jean-Claude

Merkredon la 6an de Oktobro
Jean Claude havis afablaĵon por ricevi nin hejme, la temo estis « la aŭtumno ».
La animanto de la grupo, Joël, stimulis nin paroli esperante.
Li rememorigis tiu kiu gravas por nia regiono : arbaro, fungoj, vinberejo….la tuton trinkante bongustega vinbersuko.

Ni plezuros revidi vin mardo 11a de januaro 2022 – Salle des Troubadours – Libourne
Ne hezitu veni malkovri esperanton kun ni.

La kafejo en la Pako “l’Epinette”

Merkredon la 1a de septembro

ĝis nun, ni renkontis nin en la Kafejo de l’Orient sed la restriktoj ne permesis. Nia monata rendevuo okazis en la naturo en la parko « l’Epinette » en Libourne de la 18a ĝis 20a.

Ni ne renkontis nin dum aŭgusto. Ni parolis esperante pri niaj someraj agadoj dum la ferioj.
Ni partigis niajn trinkaĵojn en la verdaĵo. Kompreneble sen alcoholo.

© Esperanto Creon 2022 Tous droits réservés - Mentions légales
Créon Gironde - France